GWARANCJA CENY*

Dajemy gwarancję najniższej składki GAP na rynku ! Zapytaj o szczegóły doradcę !

GWARANCJA NaJLEPSZEJ CENY !!!

FORMULARZ GAP

Uzupełnij wszystkie pola formularza


PROCES ZAKUPU w 3 krokach

Nasi doradcy zweryfikują twój formularz i skontaktują się z Tobą w celu potwierdzenia danych. Ostateczna oferta dopasowana do twoich potrzeb zostanie wysłana na maila. Akceptacja umowy, na podstawie oferty będziesz mógł zrobić SMS-em – potwierdzając zakup ubezpieczenia i rozpoczęcie ochrony GAP.

Potrzebujesz pomocy ?

Infolinia +48 536 290 878

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia GAP?

  1. Ubezpieczenie GAP Fakturowy – przeznaczone zarówno dla nowych, jak i używanych pojazdów nie starszych niż 6 lat. Oferuje pokrycie różnicy między fakturową wartością zakupu pojazdu a kwotą odszkodowania z AC/OC w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży. Ochrona ta jest utrzymana przez okres od 12 do 60 miesięcy.

  2. Ubezpieczenie GAP Casco – skierowane do właścicieli pojazdów nie starszych niż 6 lat, pokrywa różnicę między indywidualną wyceną pojazdu przez ubezpieczyciela (na podstawie polisy AC) a jego wartością rynkową w dniu szkody całkowitej lub kradzieży. Okres ochrony również wynosi od 12 do 60 miesięcy.

  3. Ubezpieczenie GAP Direct – oferuje ochronę przed utratą wartości pojazdu w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży, do wybranego limitu odszkodowania. Jest to opcja dostępna nawet dla 10-letnich samochodów, przy czym nie wymaga posiadania aktywnej polisy AC dla zakupu ubezpieczenia GAP.

 

Ubezpieczenie GAP fakturowy (znane również jako GAP RTI) chroni przed utratą wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży. Ubezpieczyciel wypłaca różnicę między wartością fakturową pojazdu (ceną zakupu) a odszkodowaniem z ubezpieczenia AC lub wartością rynkową pojazdu z dnia zdarzenia.

Ubezpieczenie GAP jest szczególnie polecane dla osób, które finansują zakup pojazdu za pomocą kredytu lub leasingu. Jest to szczególnie ważne dla nowych pojazdów, które szybko tracą na wartości, pozostawiając właściciela z potencjalną różnicą do pokrycia między wartością odszkodowania a kwotą zadłużenia.

W przypadku całkowitej straty pojazdu (kradzież, szkoda całkowita) ubezpieczyciel GAP pokrywa różnicę między wypłaconym odszkodowaniem z polisy AC (wartość rynkowa pojazdu) a różnicą do wartości z dnia zakupu jaka jest na fakturze. Ubezpieczenie GAP działa do kwoty brutto jeżeli polisa AC jest zawarta na kwotę brutto, lub analogicznie do kwoty netto jeżeli polisa Autocasco była zawarta od wartości netto. Wypłata z ubezpieczenia GAP następuje na podstawie potwierdzenia wypłaty odszkodowania z Autocasco.e

Tak można zakupić ubezpieczenia GAP na samochód używany. Jeżeli polisa jest zawierana do 2 m-cy od zakupy pojazdu można przyjąć wartość fakturową. Jeżeli zakupujesz polisę GAP w kolejnych latach użytkowania, musisz zrobić to przy wznowieniu corocznej polisy AC i sumą ubezpieczenia będzie wartość samochodu przyjęta na polisie AC (utrzymana w kolejnych latach trwania ubezpieczenia GAP)

Jeżeli zawierasz polisę GAP przez firmę leasingową, w momencie zakończenia umowy leasingu np. po 2 latach lub 3 latach polisa GAP przestaje działać.
Jeżeli zakupisz polisę samodzielnie np. przez portal GAP24.pl – polisa działa nawet kiedy wykupisz auto z leasingu. Ubezpieczony jest pojazd do którego jesteś przypisany jako użytkownik. Dodatkową zaletą zakupu polisy GAP poza pakietem leasingu jest jej cena (nawet do -60% taniej*)

Ubezpieczenie GAP możesz rozłożyć na roczne raty. Jeżeli prowadzisz firmę zakup polisy możesz wrzucić w koszty prowadzonej działalności. W przypadku rat – kosztem jest każda rata.

Decydując się na zakup polisy GAP musisz okreścil oczekiwaną wartość  sumy ubezpieczenia GAP. Poniżej znajdziesz przykładowe dla poszczególnych wartości pojazdu.

  • 50 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej do 100 000 zł,

  • 100 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej od 100 001 do 200 000 zł;

  • 150 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej od 200 001 do 300 000 zł;

  • 200 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej 200 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej od 300 001 do 500 000 zł.

Wartość sumy ubezpieczenia, wpływa na składkę ubezpieczenia GAP. O szczegóły zapytaj doradcę portalu GAP24.pl

W procesie zgłaszania szkody online wymagane jest przedstawienie szeregu dokumentów, w tym: potwierdzenie wystąpienia szkody i kwoty odszkodowania z OC/AC, dowód rejestracyjny pojazdu, dokument tożsamości, fakturę zakupu pojazdu, rozliczenie z umowy finansowania pojazdu, decyzję o zakończeniu postępowania dotyczącego kradzieży, zdjęcia uszkodzonego pojazdu (w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej przez rzeczoznawcę) oraz warunki ubezpieczenia OC/AC, z którego zostało wypłacone odszkodowanie.

Wypłata odszkodowania z polisy GAP następuje zazwyczaj w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Szczegółowe warunki znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Nasi doradcy są do twojej dyspozycji, aby rozwiać twoje wątpliwości i doradzić najlepszą opcję ubezpieczenia, dostosowaną do twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami od PN-PT od 9:00 do 17:00